TAITEIDEN TUTKIMUKSEN VALTAKUNNALLINEN VIRTUAALIOPETUSHANKE on usean  kirjallisuustieteellisen oppiaineen yhteinen verkko-opetusprojekti.

Vuonna 2015 verkostossa toimii kuusi kirjallisuusoppiainetta kolmesta yliopistosta.

Verkostossa
on tällä hetkellä seuraavat kirjallisuustieteelliset oppiaineet: Helsingin yliopiston kotimainen kirjallisuus, nordisk litteratur ja yleinen kirjallisuustiede, Oulun yliopiston kirjallisuus sekä Turun yliopiston kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede.

Opetustarjonnassa korostuu paikallisen erikoisosaamisen ulottaminen valtakunnalliseksi. Virtuaalikurssien opettajat tuottavat opintojaksoja omilta vahvoilta alueiltaan, jolloin yliopisto-opettajien asiantuntemus saadaan maantieteellisestikin laajan opiskelijajoukon käyttöön. Päämääränä on verkkovälitteisten kurssien avulla lisätä yliopistollisen kirjallisuudenopetuksen laadullista ja määrällistä tarjontaa sekä parantaa opiskelijoiden valintamahdollisuuksia opiskelumuotojen ja -paikkojen suhteen. Hankkeen verkkokurssit ovat osa oppiaineiden normaalia opetusta, ja niille osallistuminen on ilmaista verkoston jäsenoppiaineiden opiskelijoille.

Verkoston tausta on vuosina 2001-2006 toimineessa Kirjallisuustieteen valtakunnallisessa virtuaaliyliopistohankkeessa.

Hankkeessa on ollut mukana myös taidehistorian oppiaineita eri yliopistoista.

Erillissopimuksesta myös verkostoon kuulumattomien oppiaineiden opiskelijat voivat  opiskella hankkeen kursseilla, mikäli asiasta on neuvoteltu erikseen ennen opetusjaksojen alkamista.


IN ENGLISH (old project)